Familjen Persson i främmande land

Per Persson lämnade Sverige för 40 år sedan. Han körde österut och hamnade i Pakistan där han förälskade sig, bildade familj och kom att leva sitt liv. Per har uppfostrat sina döttrar till självständiga starka kvinnor, något som inte accepteras i Pakistan. Döttrarna börjar längta till Sverige och en dag kastar familjen loss mot lyckolandet.

Rent 39.00 kr
×