Långt från Jordbro

Rainer Hartleb riktar återigen kameran mot de familjer han började skildra för över 40 år sedan. Jordbrobarnens barn har hunnit växa upp och några av dem är i blickfånget i denna film. Alla lever långt från det Jordbro där filmserien en gång startade. Bilder från förr och nu flätas ihop i berättelsen om några människors liv, deras uppväxt och framtidsdrömmar.

Rent 39.00 kr
×