Beuys

30 år efter sin död tycks Joseph Beuys - mannen i hatten - fortfarande vara en visionär långt före sin tid. Hans utökande av begreppet konst placerar honom i en samhällsdiskurs där hans skapande än i dag gör avtryck. I Beuys ges en aldrig tidigare visad inblick i människan Joseph Beuys, hans konst, och hans fascinerande idévärld.

Rent 39.00 kr Buy 99.00 kr
×