Levende Helse – På Sporet Av Nøkkelen

Det kan synes som utviklingen løper fra vårt helsevesen på flere punkter. I jaget etter mer avansert medisinsk teknologi , mer symptomdempende farmasi og et mer industrialisert behandlingsapparat, glemmer man at mennesket er en helhet bestående av kropp, sinn og ånd, - ikke bare en biokjemisk maskin. I stedet for å behandle hver kroppsdel som noe adskilt, og kropp og sinn som separert, er tiden kanskje kommet for å se mennesket i et helhetlig perspektiv? Epigenetikk, kvantefysikk og energiforståelse åpner døren til et nytt landskap. Bli med på en spennende reise i dette landskapet med ledende eksperter fra inn- og utland. Se konturene av fremtidens medisin, og hvordan du kan skape din egen Levende Helse. Levende Helse er skrevet og produsert av tremanns-teamet i New Paradigm Films AS, Terje Toftenes, Ragnhild Løken og Truls Toftenes. Den har tatt nærmere 3 år å lage

Rent €4.00
×