Jojk (Juoigan)

Jojken är folkets musik, en musik för renskötare och fiskare. Den har en obruten tradition sedan tusentals år. Men den är inte oomtvistad. Jojken har varit belagd med dödsstraff eftersom den betraktades som trolldomsmusik. Hur har den överlevt både kristna missionärer och myndigheter? Via jojkens historia får vi en berättelse om samerna, i en film med personligt tilltal och fantastiska bilder och musik.

Rent 39.00 kr
×