Svart Venus

Abdellatif Kechiche tar sig i Svart Venus an Saartjes Baartmans historia; den svarta sydafrikanska kvinnan som kallades för Hottentott Venus. Baartman visades upp som vilde i bur i London och Paris och dog senare som prostituerad. Efter sin död dissekerades och förevisades hon på ett laboratoriebord av dåtidens främsta vetenskapsmän.

Rent 39.00 kr
×