Värn

Bilden glider längs med en märklig armerad byggnad. Vad är det och vem är mannen som byggt den?

Rent 15.00 kr
×