Project A

Det är tidigt 1900-tal och Sergeant Dragon Ma tjänstgör i Hongkongs marinpolis i deras försök att få bukt med de pirater som i månader plundrat skepp och gjort sjön osäker. Men utöver piraterna oroar sig Dragon Ma även för den vanliga poliskåren, som inte alltid dragit helt jämnt med marinpolisen, såväl som vanliga gangsters i land. Det blir Dragon Mas outtalade uppgift att syna korrupta poliser i piraternas tjänst, och hindra gangstermetoderna från att sprida sig djupare ned i leden.

Rent 39.00 kr Buy 99.00 kr
×