Frihet bakom galler

Frihet bakom galler tar oss med in i ett afghanskt kvinnofängelse, där fångarna varken ångrar sig eller skäms för de ”brott” som de är inlåsta för. Med livet som insats har de flytt hemifrån, från våld och hot, för kärlekens och sin värdighets skull. Är det rentav så att fängelset innebär frihet och livet på utsidan är ett fängelse?

Rent 39.00 kr
×